ซ่อมปั๊มน้ำที่ไม่ทำงานก่อนที่จะสายเกินไป

ปัญหาปั๊มน้ําเสียหรือไม่ทํางาน เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในครัวเรือน ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําในบ้านและทรัพย์สินได้ ดังนั้นจึงควรรีบซ่อมแซมปั๊มน้ําให้ทํางานดีดังเดิมทันทีที่พบปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงขึ้น

Published