สถาปัตยกรรมแบบไทย จากโรงแรมในประเทศจีน

สร้างโรงแรม

สภาปัตยกรรมแบบไทย ๆ ที่โรงแรมในประเทศจีน โดยได้รับแรงบรรดาใจของศิลปยุคอานาจักร สุโขทัยจาก ประเทศไทย