เวนคืนที่ดิน 5 เขตกทมขยายทางหลวง

5เขตเวนคืนที่ดิน กทม
ที่ดิน กทม


ครม. ไฟเขียว เวนคืนที่ดิน 5 เขต กทม. “ภาษีเจริญ-จอมทอง-บางขุนเทียน-ทุ่งครุ-ราษฎร์บูรณะ” ขยายทางหลวงเชื่อมถนน จ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ 1.8 หมื่นล้านบาท


เวนคืนที่ดิน 5 เขตกทม  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่ เวนคืนดิน ในท้องที่แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง แขวงท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน แขวงบางมด แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ และแขวงบางปะกอง แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ…. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

เวนคืนที่ดิน “ภาษีเจริญ-จอมทอง-บางขุนเทียน-ทุ่งครุ-ราษฎร์บูรณะ” ขยายทางหลวงเชื่อมถนน

สาระสำคัญ เป็นการกำหนเขตที่ดินที่จะ เวนคืนที่ดิน ในท้องที่ตามพระราชกฤษฎีกา เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนสุขสวัสดิ์ และสายเชื่อมระหว่างสายเชื่อมดังกล่าวกับถนนกาญจนาภิเษก

มีกำหนดใช้บังคับ 5 ปี โดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในเแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา ภายใน 120 วัน นับแต่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ

เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ตลอดจนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด

ทั้งนี้ โครงการขยายทางหลวงฯ ข้างต้นจะเป็นการบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรในเขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน เขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ โดยกรุงเทพมหานครได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการแล้วส่วนใหญ่เห็นชอบด้วย

ด้านสำนักงบประมาณแจ้งว่ากรุงเทพมหานคร มีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ เวนคืนที่ดิน และการเบิกจ่ายค่าทดแทน ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ ม.ค. 64-ธ.ค. 68 และประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์ 18,756 ล้านบาทโดยใช้จ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งหมด