ซ่อมปั๊มน้ำที่ไม่ทำงานก่อนที่จะสายเกินไป

ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญในบ้านของเราที่ช่วยสูบน้ำจากแท็งก์น้ำหรือแหล่งน้ำอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถใช้น้ำในบ้านได้สะดวก แต่ถ้าวันหนึ่งปั๊มน้ำของเราไม่ทำงานขึ้นมา จะทำอย่างไร? ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะในบทความนี้ เราจะมาแนะนำวิธีซ่อมปั๊มน้ำที่ไม่ทำงานด้วยตัวเองกัน

1. กำหนดปัญหาปั๊มน้ำไม่ทำงาน

ก่อนที่จะเริ่มซ่อมปั๊มน้ำ เราจำเป็นต้องกำหนดปัญหาก่อนว่าปั๊มน้ำของเราไม่ทำงานเพราะอะไร ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของปั๊มน้ำไม่ทำงานมีดังนี้

 • ฟิวส์ขาด
 • ปลั๊กไฟหลวม
 • มอเตอร์ปั๊มน้ำเสีย
 • ตัวเก็บประจุเสีย
 • สวิตช์ควบคุมเสีย

วิธีตรวจสอบว่าปั๊มน้ำไม่ทำงานเพราะอะไร

 • ตรวจสอบตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการสตาร์ทมอเตอร์ปั๊มน้ำ หากตัวเก็บประจุเสีย มอเตอร์ปั๊มน้ำก็จะไม่สามารถสตาร์ทได้ วิธีตรวจสอบตัวเก็บประจุเสียคือ ให้ลองใช้เครื่องวัดความจุ (Capacitance Meter) วัดความจุของตัวเก็บประจุ หากความจุของตัวเก็บประจุต่ำกว่าค่าที่กำหนด ให้เปลี่ยนตัวเก็บประจุใหม่

 • ตรวจสอบสวิตช์ควบคุม

สวิตช์ควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ หากสวิตช์ควบคุมเสีย ปั๊มน้ำก็จะไม่ทำงาน วิธีตรวจสอบสวิตช์ควบคุมเสียคือ ให้ลองใช้เครื่องวัดความต้านทาน (Ohmmeter) วัดความต้านทานของสวิตช์ควบคุม หากความต้านทานของสวิตช์ควบคุมไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนสวิตช์ควบคุมใหม่

2. วิธีซ่อมปั๊มน้ำที่ไม่ทำงาน

หลังจากเราตรวจสอบแล้วว่าปั๊มน้ำของเราไม่ทำงานเพราะอะไรแล้ว เราก็สามารถซ่อมปั๊มน้ำได้ตามสาเหตุที่พบได้ ดังนี้

 • วิธีซ่อมฟิวส์ขาด

หากฟิวส์ขาด ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ด้วยฟิวส์ที่มีค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับหรือมากกว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดไว้

 • วิธีซ่อมปลั๊กไฟหลวม

หากปลั๊กไฟหลวม ให้ขันปลั๊กไฟให้แน่นสนิท

 • วิธีซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำเสีย

หากมอเตอร์ปั๊มน้ำเสีย ให้เปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้ำใหม่

 • วิธีซ่อมตัวเก็บประจุเสีย

หากตัวเก็บประจุเสีย ให้เปลี่ยนตัวเก็บประจุใหม่

 • วิธีซ่อมสวิตช์ควบคุมเสีย

หากสวิตช์ควบคุมเสีย ให้เปลี่ยนสวิตช์ควบคุมใหม่

3. วิธีป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ำเสีย

นอกจากการซ่อมปั๊มน้ำที่ไม่ทำงานแล้ว เรายังสามารถป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ำเสียได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • หมั่นตรวจสอบสภาพของปั๊มน้ำ

ควรหมั่นตรวจสอบสภาพของปั๊มน้ำเป็นประจำ หากพบปัญหาควรรีบแก้ไขทันที

 • เปลี่ยนฟิวส์และปลั๊กไฟเป็นประจำ

ฟิวส์และปลั๊กไฟเป็นอุปกรณ์ที่มีโอกาสชำรุดได้ง่าย ควรเปลี่ยนฟิวส์และปลั๊กไฟเป็นประจำ

 • ทำความสะอาดปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอ

ควรทำความสะอาดปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการอุดตัน

 • อย่าใช้ปั๊มน้ำเกินกำลัง

ไม่ควรใช้ปั๊มน้ำเกินกำลังที่ระบุไว้เพราะอาจทำให้ปั๊มน้ำเสียหายได้

4. คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

4.1 ปั๊มน้ำไม่ทำงานทำอย่างไร?

หากปั๊มน้ำไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบสาเหตุของปัญหาก่อนว่าเกิดจากอะไร หากสามารถซ่อมเองได้ก็ให้ซ่อมเอง แต่ถ้าไม่สามารถซ่อมเองได้ก็ควรเรียกช่างมาซ่อม

4.2 ทำไมปั๊มน้ำถึงไม่ทำงาน?

ปั๊มน้ำอาจไม่ทำงานได้หลายสาเหตุ เช่น ฟิวส์ขาด ปลั๊กไฟหลวม มอเตอร์ปั๊มน้ำเสีย ตัวเก็บประจุเสีย สวิตช์ควบคุมเสีย

4.3 ซ่อมปั๊มน้ำที่ไม่ทำงานเองได้ไหม?

หากปัญหาของปั๊มน้ำเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย เช่น ฟิวส์ขาด ปลั๊กไฟหลวม ก็อาจสามารถซ่อมเองได้ แต่หากปัญหาของปั๊มน้ำเป็นปัญหาที่ยาก เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ำเสีย ตัวเก็บประจุเสีย สวิตช์ควบคุมเสีย ก็ควรเรียกช่างมาซ่อม

4.4 ค่าซ่อมปั๊มน้ำเท่าไหร่?

ค่าซ่อมปั๊มน้ำจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาและค่าอะไหล่ที่ใช้ซ่อม หากปัญหาของปั๊มน้ำเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ค่าซ่อมก็จะไม่แพงมาก แต่ถ้าปัญหาของปั๊มน้ำเป็นปัญหาที่ยาก ค่าซ่อมก็จะแพงขึ้น

4.5 ป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ำเสียได้อย่างไร?

สามารถป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ำเสียได้หลายวิธี เช่น หมั่นตรวจสอบสภาพของปั๊มน้ำเป็นประจำ เปลี่ยนฟิวส์และปลั๊กไฟเป็นประจำ ทำความสะอาดปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอ และอย่าใช้ปั๊มน้ำเกินกำลัง

สรุป

ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญในบ้านของเรา หากปั๊มน้ำไม่ทำงานก็อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น น้ำไม่ไหล น้ำไหลช้า เป็นต้น เราสามารถซ่อมปั๊มน้ำที่ไม่ทำงานเองได้หากปัญหาเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย แต่หากปัญหาของปั๊มน้ำเป็นปัญหาที่ยากก็ควรเรียกช่างมาซ่อม

โฮมเซอร์วิส เราสร้างบ้าน พร้อมให้คำแนะนำทุกขั้นตอน เรารับสร้างบ้านคุณภาพ ดูแลโดยทีมผู้สร้างที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้บ้านที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมด้วยบริการหลังการขาย

✅ เข้าใจใส่ใจทุกรายละเอียด ควบคุมงบประมาณไม่บานปลาย

✅ รวดเร็วตามกำหนดการ

✅ ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน ตามแบบที่กำหนด

✅ ยื่นขออนุญาตก่อสร้างฟรี

✅ ดูแลด้วยทีมวิศวะกร สถาปนิก และทีมช่าง มืออาชีพ

ติดต่อ : 063 915 6653

เว็บไซต์ : https://www.homeservice.in.th/